Kai’saNewest Oldest

Kai’Sa (that_maskey)

Kai’sa (merellyne)

K/DA Kai’Sa (Pepper0)

Kai’sa (Salsen)

via RedGIFs

KDA Kai’sa (Axidia_art)

League of Hentai